Świetliki oborowe

Jedną ze specjalizacji naszej firmy jest produkcja świetlików oborowych. W tej materii możemy poszczycić się współpracą z setkami gospodarstw w całej Polsce – głównie są to hodowcy trzody chlewnej, bydła i drobiu. Naszą zaletą jest 13. letnie doświadczenie i wykwalifikowany, sumienny personel. Szczegóły oferty dostępne poniżej.

Jak powinien być skonstruowany świetlik na oborę?

W doświetlaniu obór najczęściej wykorzystuje się świetliki łukowe lub dwuspadowe. Szerokość świetlika oborowego powinna wynosić przynajmniej 10% szerokości całego obiektu. Długość świetlika na oborę należy wyliczyć na podstawie jej szczytu. Równie ważna jest wysokość pomieszczeń. Zbyt nisko osadzony świetlik nie będzie dawał wystarczającej ilości światła, jak i uniemożliwi prawidłową wentylację. W efekcie rozwiną się szkodliwe bakterie i inne drobnoustroje. Zbyt wysoko osadzony świetlik również nie zapewni odpowiedniego doświetlenia gospodarstwa, dodatkowo zaburzając procesy wentylacji. Dlatego tak ważne jest powierzenie konstrukcji świetlika specjalistom.

Dlaczego prawidłowa konstrukcja świetlika jest tak ważna?

Prawidłowo skonstruowany świetlik w oborze sprzyja dobrostanowi zwierząt i wydajności hodowli. Odpowiedni mikroklimat to gwarancja, zarówno komfortu cieplnego, jak i optymalnej wilgoci. Zwierzęta wydychając powietrze emitują CO2, dlatego konieczna jest stała wymiana powietrza. Równie istotną rolę odgrywa odpowiednie doświetlenie obory, co wpływa korzystnie na samopoczucie zwierząt i ułatwia pracę.

Jeżeli są Państwo na etapie projektowania budynku lub jego modernizacji, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.